Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddning av nödställda personer i tank med giftig gas Ängelholm 2023
Författare
Andersson Carlin Anna, Palm David, Bengtsson Monica, Englund Peter
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2023-12-12
Arbetsplatsolycka i en industribyggnad där plast renas från föroreningar. Två personer gick ner i en tank för att utföra ett arbete. De upptäcktes livlösa nere i tanken av kollegor. Under själva räddningsinsatsen exponerades sju räddningspersonal för svavelväte (giftig och brandfarlig gas) och dessa fick uppsöka sjukhus. Utredningen innehåller analys och åtgärdsförslag om inre ledning, ledning på skadeplats, riskbedömning, zonindelning, kommunikation, arbetsmetoder, utlarmning av resurser och omhändertagande av avlidna personer.