Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i ett källarförråd spreds till hela flerbostadshuset Borgholm 2023
Författare
Nilsson Carina
Utgivare
Räddningstjänsten Sydost
Utgivningsår
2023-09-12
Brand i ett lägenhetsförråd i källaren där övriga delar av källaren var oskadade. Branden spreds vidare till vinden via el- och VA-schakt. Hela byggnaden, omfattande två våningar samt vindsvåning, brann ner. Det var kraftig vind på ca 14 m/s med stor risk för brandspridning till andra byggnader. En grannbyggnad fick en mindre brand som släcktes. Åtgärdsförslag till räddningstjänsten angående logistik, filmning, skadeplatsradio och användning av motorspruta. En del förslag kring brandskydd är riktade till fastighetsägaren.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Nilsson Carina