Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Analys av ventilationsbrandskydd vid brand i källarförråd Uppsala 2023
Författare
Nilsson Fredrik, Hedqvist Sandra
Utgivare
Uppsala Brandförsvar
Utgivningsår
2023-03-06
Brand i källarförråd i nybyggt 5-vånings flerbostadshus. Branden spred sig inte utanför brandcellen med lägenhetsförråd men brandgasspridning förekom till lägenheter, trapphus och korridorer på samtliga våningar. Utredningen analyserar ventilationsbrandskyddet och möjliga vägar för brandgasspridningen. Spridning av brandgaser bedöms bland annat ha skett via tilluften och en del brandgaser har sugits in via en kombihuv på taket där både frånluft och intag av uteluft fanns. Rökspridning bedöms även ha skett via frånluftskanaler, brandspjäll som inte stängde, otäta rörgenomföringar och otäta dörrar i brandcellsgräns. Brister eller oklarheter har uppmärksammats i projekteringen samt i utförandet av ventilationsbrandskyddet.