Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i lastbil spreds till affär Borgholm 2017
Författare
Palmgren Anders
Utgivare
Räddningstjänsten Öland
Utgivningsår
2017-12-22
Strax innan kl. 13.00 kommer en DHL lastbil för att lämna av varor. Chauffören tittar ut från flaket och ser en liten låga och en rökslinga intill höger framlykta. Chauffören springer igenom butiken och när han kommer ut brinner det för fullt på lastbilens passagerarsida. Hans första tanke är att försöka flytta bilen vilket han snabbt ger upp då värmen är för kraftig. Även släckförsök med pulversläckare ges upp då lågor och värme är för kraftiga.