Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tekniskt fel i diskmaskin orsakade villabrand Borgholm 2016
Författare
Palmgren Anders
Utgivare
Räddningstjänsten Öland
Utgivningsår
2016-12-07
Larm inkom till räddningstjänsten kl. 17.34 som brand i byggnad, villa. Det är förbipasserande som upptäcker att det brinner i huset. Lågor syntes över hela bottenvåningen och det är rökutveckling från flera håll. Under tiden de larmande pratar med SOS operatören avtar den synliga eldens omfattning till att bara gälla köksdelen som ligger i fastighetens nordöstra hörn. En teori om vad som hänt är att branden börjat i diskmaskinen för att sedan sprida sig vidare. I samtal med fastighetsägaren under olyckskvällen kunde han berätta att maskinen använts på morgonen och strömmen på panelen blivit avslagen.