Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i konstruktion i restaurang Borgholm 2017
Författare
Palmgren Andres
Utgivare
Räddningstjänsten Öland
Utgivningsår
2017-08-01
Brand i konstruktion i restaurang Borgholm 2017. Larm inkommer till räddningstjänsten kl. 10.32 som brand i byggnad, publik lokal. Framme på plats ger order om rökdykning på fastighetens plan 2, med inriktning livräddning.