Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tre trafikolyckor inom fyra dagar på samma vägavsnitt Borgholm 2023
Författare
Nilsson Carina
Utgivare
Räddningstjänsten Sydost
Utgivningsår
2023-08-10
Tre olyckor på i princip samma plats inom fyra dagar. Vid alla tre olyckorna körde bakomvarande fordon in i framförvarande. Orsaker bedöms vara för kort avstånd till framförvarande bil, bristande uppmärksamhet hos förarna, många påfarter samt mycket trafik den aktuella perioden. Åtgärdsförslag att montera skyltar med olycksdrabbad väg och att hålla avstånden.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Nilsson Carina