Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rökning orsakade lägenhetsbrand Håbo 2022
Författare
Fager Cecilia
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2022-11-07
Rökdykare gjorde en första insats med pulversläckare då de endast var tre personer på plats i ett inledande skede. De hade andningsskydd på sig och gjorde bedömningen att det inte var rökdykning. Teknik för släckning och sökning utan rökdykning. De fick ut personen. Trots att det var känt inom kommunen att personen var riskutsatt hade inte skyddsnivån i bostaden anpassats till riskerna.