Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Batteri som exploderat i brandvarnare Enköping 2016
Författare
Fager Cecilia
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2017-04-13
Denna rapport beskriver en händelse där ett batteri i en brandvarnare "exploderade". Ägaren av brandvarnaren uppger att han hörde en knall från hallen och såg vid efterföljande kontroll ett svagt vitt rökmoln kring brandvarnaren. Ingen brand hade inträffat som påverkade brandvarnaren eller dess batteri (ingen extern värmepåverkan). Inte heller hade någon värmeutveckling skett till följd av ”batteriexplosionen”. Batteriets ena gavel hade tryckts ut. Då utredaren undersökte batteriet konstaterades att någon form av kemisk reaktion (utöver den som normalt sker i en cell) hade inträffat i två av batteriets celler.