Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Metod och teknik vid släckning av villabrand Västerås 2023
Författare
Fager Cecilia
Utgivare
Räddningstjänsten Mälardalen
Utgivningsår
2023-05-31
Villabrand med flera framgångsfaktorer. Beslut om brytpunkt underlättade arbetet på skadeplats. Tydlig inledande order med metodval för brandvattenförsörjning och brandbegränsning. Förhöjt lågtryck gav snabb brandbegränsande effekt och underlättade rökdykning med inriktning livräddning. Övertryckventilering med PPV-fläkt gav snabbt förbättrad sikt vilket underlättade genomsök i den livräddande fasen. Stoppad övertrycksventilering efter avslutad livräddning bidrog till att branden i byggnadens konstruktion begränsades. IR-kamera underlättade vid kontroll av brandspridning i konstruktionen.