Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Stabsarbete och ledning inför snöoväder Halmstad 2021
Författare
Sjöström Mattias
Utgivare
Räddningstjänsten Halmstad
Utgivningsår
2022-04-05
Under inledningen av december 2021 drabbades västkusten av ett omfattande snöoväder i kombination med kraftiga vindar. SMHI gick ut med röd varning, vilken strax innan aktuellt oväder ankom kusten övergick i orange varning. Varningssystemet är nyligen implementerat i Sverige och Halmstads kommun samt räddningstjänsten gick upp i stab och inledde ett omfattande förberedelsearbete. För att lära inför framtida större- och för samhället påfrestande händelser beslutades att utvärdera hur förberedelsearbetet och genomförandet faktiskt fungerade. Utredningen omfattar uppstart- och genomförande inom stabsarbete-systemledning Halland, stabsarbete-räddningstjänsten Halmstad och operativt-förberedelser och genomförande.