Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av översvämning i Värmlands län : med anledning av den kraftiga nederbördsmängd som drabbade delar av Värmland under augusti månad 2014
Författare
Olsson Johan
Utgivare
Länsstyrelsen S-län
Utgivningsår
2015
Torsdagen den 21 augusti 2014 drabbades framförallt Kristinehamns kommun av kraftigt oväder med regn och åska. Ovädret fick dramatiska konsekvenser i form av översvämningar med skador på bland annat egendom och infrastruktur som följd. Vid en mer omfattande översvämning som enligt förordning (SFS 2009:956) om översvämningsrisker kan bli aktuell att rapportera vidare till EU, ansvarar Länsstyrelsen för att genomföra en utredning av översvämningen. MSB ansvarar för att meddela Länsstyrelsen i de fall då en utredning av en översvämning ska genomföras. MSB gav den 22 augusti 2014 Länsstyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning med anledning av den kraftiga nederbördsmängd som drabbade delar av Värmland under augusti månad 2014. I beslutet (2014-3905) stod det även att MSB bedömer att vägledningen ”Utredning av översvämningar Vägledning – remissversion” kan användas vid undersökningen. Den här rapporten är resultatet av MSB:s uppdrag och är snarare en sammanfattning av händelsen än en utredning av densamma.