Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bostadsbränder på områdesnivå, DeSO
Författare
Jaldell Henrik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
I Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet jämförs kommuner med varandra inom området olyckor och brott. Temat varierar mellan åren och i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2020 var temat förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder. Till upplagan 2020 genomförde MSB en studie där statistik över bostadsbränder bröts ned på mindre områden i alla kommuner. Det finns stora skillnader mellan olika kommuner, men det finns också stora skillnader inom en och samma kommun. För att beskriva variationerna inom kommunerna undersökte den här studien på bostadsbränders samband med omgivande faktorer på en mindre geografisk nivå, på för så kallade demografiska statistikområden (DeSO). Syftet var att undersöka hur bränder i bostäder varierar mellan olika DeSO. Det görs dels genom att jämföra antalet bostadsbränder per invånare i olika områden, dels genom att med hjälp av statistiska analyser undersöka vilka omgivningsvariabler som visar på samband med antalet bostadsbränder.