Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2016, brott och brottsförebyggande arbete
Utgivare
Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för nionde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Tema i rapporten för år 2016 är brott och brottsförebyggande arbete. Rapporten visar att nästan alla kommuner har ett etablerat samarbete med polisen kring brottsförebyggande arbete och de flesta kommuner jobbar tillsammans med polisen och avger medborgarlöften. Antalet anmälda stöldbrott minskar medan skadegörelse och oro för brott har ökat, vilket är ett trendbrott efter en längre tids positiv utveckling.