Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Stöd till äldre personer vid risk och kris
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Faktablad. Människor har olika förmåga till att hantera risker och kriser och en grupp som ofta klarar sig sämre är äldre personer. Det gäller dock inte alla och genom att undersöka äldres beredskap, förmåga och behov är förhoppningen fördjupa kunskapen kring vilket stöd denna grupp behöver.