Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Koncept för inriktning och samordning : utvecklingsprocess för centrala myndigheter
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015-11
Under våren 2015 påbörjas arbetet med att implementera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Som ett led i införandet ger MSB stöd till centrala myndigheter att genomföra en utvecklingsprocess. Syftet är att applicera tillämpningen av grunderna hos centrala myndigheter. Processen ska stödja myndigheterna med förhållningssätt, kunskap och verktyg för att kunna verka tillsammans utifrån en helhetssyn vid samhällsstörningar.