Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Effektivare åtgärder genom ökad förståelse för den äldres syn på risker
Utgivare
Karlstads Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Syftet med det här projektet har varit att undersöka hur pandemin och dess restriktioner påverkat vardagen för personer över 70 år, hur de har uppfattat informationen om krisen samt hur deras psykiska välbefinnande påverkades av situationen. Resultaten från projektets olika studier presenteras kort i denna rapport och finns i sin helhet att läsa via länkar sist i dokumentet.