Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : faktablad
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Tvåsidigt faktablad i A4-format som kortfattat beskriver Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.