Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : handledning för utbildning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Nu finns ett nytt utbildningsmaterial till stöd för dig som ska planera och genomföra utbildningar i ämnesområden kopplade till Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Materialet är tänkt att användas i olika kunskapshöjande aktiviteter hos aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional och nationell nivå. Främst i sammanhang där deltagare från flera olika organisationer medverkar, t.ex. på lokala och regionala samverkanskurser med ett brett deltagande från samverkande aktörer. Materialet kan även användas internt i egen organisation.