Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar. Med aktörer menas offentliga, privata och ideella organisationer. Det kan vara kommuner, landsting, myndigheter, frivilliga organisationer, företag eller spontana sociala nätverk. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska ge vägledning till aktörer för att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning. Genom att aktörerna agerar tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt stärks förmågan att hantera samhällsstörningar. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Utifrån MSB:s stödjande och samordnande uppdrag rekommenderar MSB att aktörer ska tillämpa de gemensamma grunderna för att stärka förmågan till samverkan och ledning vid hantering av samhällsstörningar.