Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Som stöd för implementering av de gemensamma grunderna har MSB tagit fram ett omfattande material bestående av både produkter och metodstöd. Ett urval presenteras här, både av det som är framtaget och det som kommer framöver.