Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skador bland äldre personer i Sverige : NCO 2008:9
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO), Kunskapscentrum för äldres säkerhet
Utgivningsår
2008
Denna skrift behandlar äldres skador (olyckor, självtillfogade skador inklusive suicid och våld) i Sverige ur ett statistiskt perspektiv. Den redovisar vilka typer av skador som drabbar äldre personer, utveckling över tid, skadornas omfattning, var de inträffar, skillnader mellan könen och olika åldrar samt något om de produkter som är inblandade i själva skadehändelsen. Konsekvenser i form av vårdtider med mera redovisas också. I slutet av rapporten ges en beskrivning och jämförelse för hur några skadetyper utvecklats i Sverige och internationellt