Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Säkerhetsarbete för äldre personer : enkät till kommuner och landsting 2004 : NCO 2005:9
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2006
Räddningsverket och Sveriges Kommuner och Landsting genomförde senhösten 2004 en kartläggning i kommuner och landsting av säkerhetsarbete riktat till äldre personer. Syftet med kartläggningen var att skapa en idébank och lyfta fram goda exempel som inspiration och vägledning för lokalsamhällets arbete med säkerhetsfrågor riktade till äldre.