Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skydd av samhällsviktig verksamhet
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2016-07
MSB har tagit fram ett nytt faktablad om samhällsviktig verksamhet. Faktabladet beskriver arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet, den nationella strategin och handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet samt systematiskt säkerhetsarbete och definitioner.