Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Drönare användes vid vindsbrand i flerbostadshus Järfälla 2020
Författare
Olsson Pontus
Utgivare
Brandkåren Attunda
Utgivningsår
2020-09-30
Räddningsenheter larmades på natten till en vindsbrand i ett åtta våningar högt flerbostadshus. Släckmetoderna involverade påföring av mellanskum respektive påföring av vatten med skärsläckare och strålrör. Under insatsen användes drönare (UAS) utrustad med IR-kamera både för att skapa gemensam lägesbild och för planering av arbetsmoment. Skum trängde upp ur dagbrunnarna invid byggnaden varpå en sugbil beställdes för att sanera/samla upp skum. Efter cirka 21 timmar avslutades räddningsinsatsen. Släckvatten hade spridits nedåt i byggnaden med vattenskador på samtliga våningsplan. Utifrån den genomförda olycksutredningen har utredarna lämnat flera förslag till åtgärder.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Olsson Pontus