Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Stor vindsbrand i flerbostadshus Malmö 2007
Författare
Skeppland Tommy, Carlsson Christer, Nilsson Bertil, Greiff Henrik, Olsson Peter, Danielsson Sandra, Kjell Torsten, Winnberg Thomas
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund, Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2008-03-04
En brand inträffade i ett flerbostadshus i området Potatisåkern i Malmö med en omfattande insats av räddningstjänsten som följd. Larmet inkom från lägenhetsinnehavaren som upptäckt en brand vid braskaminens skorstensgenomföring. Vid räddningstjänstens framkomst förmodades det vara en lägenhetsbrand, men efter en stund på platsen upptäcktes att branden var belägen på vinden. Det rådde kraftiga vindar från havet mot land direkt mot byggnaden vilket medförde snabb brandspridning. Både en olycksundersökning och en utvärdering av räddningsinsatsen har genomförts. Branden har startat på vinden, troligtvis invid skorstensröret från kaminen.