Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tillbud vid trafikstopp på järnväg Eskilstuna 2023
Författare
Olsson Pontus
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2024-01-09
Tillbud vid räddningsinsats på järnväg där räddningspersonal riskerade att bli påkörd av tåg. Räddningstjänst, polis och ambulans hade blivit larmade om en suicidnära person som befann sig på järnvägsspåret i tätorten. Ett tåg kom körande med reducerad hastighet mot platsen där den suicidnära personen befann sig samtidigt som räddningstjänsten just anlänt till platsen. Lokföraren observerade personer på spåret och hann stanna tåget i tid. Sjukvårdens, räddningstjänstens och polisens ledningscentraler begärde var för sig trafikstopp enligt ordinarie rutiner. I samtliga fall blev det ett missförstånd kring vilken plats som trafikstoppet avsåg. Utredningen beskriver både direkta och bakomliggande orsaker samt har flera åtgärdsförslag.