Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i industrihotell Åmål 2017
Författare
Palmquist Morgan
Utgivare
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Utgivningsår
0
Brand i industrihotell där ett 10-tal verksamheter blir drabbade. Branden startar i ett garage i samband med reparation av en personbil. Brandförloppet har varit häftigt och snabbt vilket sannolikt beror på att bensin tidigare läckt ut samt den generellt höga brandbelastningen (inventarier) som fanns i garaget. Branden spred sig snabbt vidare upp till takkonstruktionen via fasaden till våning 2 innan räddningstjänstens framkomst. Orsaken är den cellplast som fanns i tilläggsisolering på byggnadens fasad. Oklarheter finns också hur länge branden pågått innan räddningstjänsten larmades.