Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Insatsuppföljning av brand i industrihotell Borås 2019
Författare
Palmquist Morgan
Utgivare
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Utgivningsår
0
Ett matvarulager börjar brinna under tiden verksamhetsutövaren är på plats. Varken verksamhetsutövaren eller personal från intilliggande verksamhet lyckas släcka branden vilket kommer att resultera i en totalskada för ett 20-tal verksamheter och föreningar. Inga personskador har skett med anledning av branden men den totala skadekostnaden bedöms ligga runt 120 miljoner kronor. Branden blev en utav de större inom SÄRF:s insatsområde och belastade hela organisationen, dels under de 3 dygn man bedrev räddningstjänst men även i den efterföljande återställningsfasen.