Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i företagshotell Borås 2021
Författare
Studahl Pontus, Lovén Fredrik
Utgivare
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Utgivningsår
0
Larm inkommer om brand i byggnad och när räddningstjänsten efter några minuter är framme är det en fullt utvecklad brand i lokalen. Den brandutsatta lokalen är en del av en större byggnad med flera olika företag. Lokalen är försedd med fem rökluckor i taket. Det byggnadstekniska brandskyddet har fungerat väl och branden har begränsats till startbrandcellen. Framför allt har rökluckorna i taket bidragit till att utrymmet tryckavlastats och släppt ut mycket värme och rök så att rökdykare kunnat gå in i byggnaden och släcka branden.