Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i företagshotell med solceller på taket Nyköping 2020
Författare
Skoglund Sofia
Utgivare
Sörmlandskustens räddningstjänst
Utgivningsår
2020-10-16
Automatiskt brandlarm inkom. En bil hade börjat brinna i en verkstad. I byggnaden fanns fem företag med varierande verksamheter. Efter genomförd insats har en After Action Review (AAR) genomförts. Den samlade bedömningen är att räddningstjänsten har genomfört en bra insats som mötte hjälpbehovet. Tack vare den brandcellsgräns som fanns och de insatser (trycksättning) som gjordes lyckades branden begränsas till startbrandcellen. Sot och rök spreds ändå till andra sidan brandcellsgränsen, mest troligt på grund av hur det ventilationstekniska brandskyddet var dimensionerat. Under insatsen identifierades i huvudsak tre risker: ras av konstruktion, gasflaskor och solcellspaneler. Restvärdesräddning påbörjades tidigt.