Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i tankbil på vattenskyddsområde Avesta 2018
Författare
Palmquist Morgan
Utgivare
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Utgivningsår
2019-04-20
En tankbil innehållande 17 000 liter oljeblandad bensin börjar brinna i augusti 2018. Denna sommar var en av de varmaste somrarna på länge där Sverige drabbades av flera större och allvarliga skogsbränder. Det som komplicerade insatsen ytterligare var att tankbilen stod inom vattenskyddsområdet, mitt på en grusås med mycket genomsläpplig mark. I den här händelsen har ingen människa varit i omedelbar fara utan räddningstjänsten har kunnat fokusera enbart på branden och dess konsekvens. Räddningsledaren tog tidigt ett beslut att inte släcka branden i syfte att minimera en miljöskada på vattenskyddsområdet. Man har från räddningstjänstens proaktivt samverkat med interna och externa aktörer på ett föredömligt sätt vilket man bör sprida erfarenheter av. Räddningstjänsten har också valt att bedriva räddningstjänst och ha kontroll över förorening tills den inte längre utgör något hot mot vattentäkten som också har ett regionalt intresse.