Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Trafikolycka: Trafikolycka med räddningstjänstfordon, Karlstad
Författare
Palmquist Morgan
Utgivare
Räddningstjänsten Karlstad
Utgivningsår
2007-04-30
Räddningsfordonet påkallade fri väg och körde med blåljus. Föraren överraskades av den trånga passagen och fick sladd på fordonet, i höjd med andra påbudsmärket, vilket föranledde att man körde på den utplacerade trafikdelaren och därefter slog i vägräcket och välte. Bilbälte saknades i baksätet. Ingen av brandmännen använde dock bilbältet vid avåkningen.