Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i verkstad i industrihotell Ängelholm 2010
Författare
Klauser Jan
Utgivare
Räddningstjänsten Ängelholm
Utgivningsår
2010-03-25
Utvecklad brand i industrihotell. Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades att en full utvecklad brand pågick i verkstadsdelen vilken var belägen i den södra delen av hotellet. En risk för brandspridning förelåg till byggnaden i sin helhet. Syftet med rapporten är attt följa upp insatsens genomförande och brandtekniska åtgärder.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Klauser Jan