Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elrelaterad villabrand Örkelljunga 2013
Författare
Klauser Jan
Utgivare
Räddningstjänsten Skåne nordväst
Utgivningsår
2013-11-13
Brand har uppstått i området där innerdelen av värmefläkten på den östra väggen är placerad, därefter har fläkten ramlat ned tillsammans med brinnande material och antänt bland annat baksidan av soffan. Brandspridning har därefter skett uppåt samt åt sidorna. Den indirekta orsaken har inte kunnat fastställas. Startföremål: värmefläkt
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Klauser Jan