Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: brand i pannrum/verkstad, Ängelholm
Författare
Klauser Jan
Utgivare
Räddningstjänsten Ängelholm
Utgivningsår
2007-03-14
Brand upptäcktes i lantbruksfastigheten av en granne som larmade SOS. Fastighetsägaren var bortrest. Vid räddningstjänstens framkomst var pannrummet, verkstaden samt delar av stallet till fastigheten helt övertänt. Efter att det konstaterats att inga personer fanns i fastigheten räddades två hästar som fanns i intilliggande stallbyggnaden. Räddningsledningen fick information om att syrgas och lustgas förvarades i byggnaden. Räddningsledningen gick då ifrån en målinriktad insats till att direktstyra insatsen där order utgick att begränsningen skulle ske i skydd samt att personal skulle backa tillbaka. Detta visade sig vara ett väl genomtänkt beslut, klockan 05.40 inträffade även en kärlsprängning av oxygenflaskan. Ingen personal skadades vid insatsen, vilket får tillskrivas räddningsledningens inriktning samt beslut under pågående insats.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Klauser Jan