Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningstjänst i ett föränderligt samhälle, förstudie
Författare
Jaldell Henrik
Utgivare
Karlstads Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Denna förstudie är uppdelad i tre arbetspaket: (1) Räddningstjänstens effektivitet vid insatser, (2) Räddningstjänstens arbetsmiljö, samt (3) Lärande från händelser - organisationspedagogiskt perspektiv på MSB’s After Action Review (AAR). Inom ramen för varje paket redovisas det rådande forskningsläget, korta förberedande analyser, kunskapsluckor, samt det framtida forskningsbehovet.
Relaterade titlar
Fler titlar av Jaldell Henrik