Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Omfattande livräddning vid lägenhetsbrand Norrköping 2005
Författare
Johansson Per
Utgivare
Norrköpings brandförsvar
Utgivningsår
2006-05-02
Kvällen den 4 december inkom ett larm om lägenhetsbrand på XX i Norrköping. Brandförsvaret begav sig till adressen och konstaterade att det brann kraftigt från en lägenhet. Lägenhetsinnehavaren i den lägenhet där branden startade hade lämnat dörren till lägenheten öppen varpå brandgaser strömmade ut och fyllde trapphuset. I byggnaden fanns ett stort antal personer som inte kunde rymma ut genom trapphuset, på grund av brandgaserna, och var därför tvungna att tas ned från balkonger och tak med hjälp av höjdfordon. Två personer omkom och ett flertal rökskadade personer fördes till Vrinnevisjukhuset, ViN, samt Universitetssjukhuset i Linköping, US. Branden kunde släckas men skadorna på lägenheter och trapphus blev omfattande.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Johansson Per