Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser
Författare
Johansson Per
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2007
Mellan hösten år 2001 och våren år 2003 genomfördes vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Statens räddningsverk (Räddningsverket) en studie av strategisk komponent i ledning av räddningsinsatser. Vi skulle kunna beteckna den strategiska komponenten i insatsledning som en övergripande komponent. Man ska där ta hänsyn till faktorer, utvecklingar och förändringar i omgivningen utanför själva insatsen och skapa underlag för en inriktning av insatsen på längre sikt och förmåga att hantera händelsen långsiktigt. FOI har i ett uppdrag från Räddningsverket fortsatt att arbeta med strategisk insatsledning och då framförallt utvecklat ett förslag till dimensioner i en insats som kan vara strategiska respektive en cykel med olika strategiska val för en insats. Man kan inte säga att vi föreslår en ny komponent i insatsledningen, men att vi däremot föreslår en tydligare differentiering av arbetet i olika ledningskomponenter, såsom strategisk respektive operativ.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FoU Rapport/SRV
Fler titlar av Johansson Per