Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lägenhetsbrand på äldreboende Norrköping 2010
Författare
Månsson Lennart, Gustafsson Mats-Åke
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Götaland
Utgivningsår
0
Räddningstjänsten får automatiskt brandlarm från vårdboende. Under framkörning får man vetskap om att orsaken till larmet är en brinnande person i en lägenhet. Räddningstjänsten gör ett rökdykarangrepp med handbrandsläckare och hämtar ut den brännskadade kvinnan ur lägenheten som därefter vårdas av räddningstjänstens personal tills ambulanspersonal tar över.