Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i serviceboende Västerås, 2013-02-01
Författare
Reichert Thomas
Utgivare
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Utgivningsår
2013-02-02
En brand som tyvärr leder till omfattande personskador trots att man försökt förebygga konsekvensens av brand. Tyvärr så räcker inte skyddet med automatiskt brandlarm till då brandförloppen i dagens bostäder är extremt snabbt. Det krävs mer än tidigt detektering och personal som ska bistå personer med rörelsesvårigheter eller bristande förmåga att hantera en krissituation. I detta fall var personal på plats inom 3-4 minuter med släckutrusning trots det är branden fullt utvecklad och ingen släckinsats kan göras med skumsläckaren som personalen har med sig. Lägenhetsinnehavaren är kvar i bostaden och har försökt tagit sig ut sittandes i rullstol. Personen i lägenheten räddas ut av rådigt ingripande av personal som drar på sig rök och brännskador. Även lägenhetsinnehavaren får kraftiga rök och brännskador.