Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Trafikolycka: Trafikolycka med räddningstjänstfordon, Karlstad
Författare
Lundqvist Magnus
Utgivare
Räddningstjänsten Karlstad
Utgivningsår
2010-12-28
I samband med utryckning kolliderar räddningstjänstens släck-/räddningsbil med en personbil. Föraren av personbilen skadas lindrigt och båda inblandade fordon får omfattande skador och måste bärgas från platsen.  Efterföljande släck-/räddningsbil stannar på den nya olycksplatsen i skadeavhjälpande syfte. Detta leder till en fördröjning av insatsen till den ursprungliga olycksplatsen. En person avlider i samband med den ursprungliga olyckan. Fördröjningen påverkade inte utgången av den första olyckan.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Lundqvist Magnus