Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Värmeöverföring från flispanna antände bjälklag, Laholm
Författare
Klauser Jan
Utgivare
Laholms brandförsvar
Utgivningsår
2011
Fastighetsägaren upptäcker att en utvecklad brand pågår i vad han tolkar det i bjälklaget, brandplatsen är belägen ovanför den flispanna som matar gården med värme. Han påbörjar en släckinsats men märker att denna inte ger avsedd verkan, SOS kontaktas och Laholms räddningstjänst larmas till platsen.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Klauser Jan