Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i skola : brand i klassrum, Lövhagsskolan, Västerås
Författare
Fager Cecilia
Utgivare
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Utgivningsår
2010-04-06
Denna brandutredning redogör för en händelse där befintligt brandskydd har fungerat bra men där man samtidigt kan konstatera att brandskyddet inte varit tillräckligt för att begränsa egendomsskadorna. Branden, som troligtvis är anlagd, orsakade skador för flera miljoner. Skadeomfattningen hade kunnat begränsats om brandskyddets utformning varit annorlunda. Rapporten redogöra för hur viktigt det är att anpassa brandskyddet till risknivån och att installation av tekniska brandskyddsåtgärder i offentliga lokalare bör uppfattas som en investering istället för en kostnad.