Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
En modell av det inledande utrymningsförloppet
Författare
Nilsson Daniel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
Följande rapport är en del av projektet Människors beteende vid brand - Nyttan med utrymningslarm som finansierats av Brandforsk. Brandforsk stödjer forskning inom brandområdet och är ett gemensamt organ för staten, industrin och försäkringsbranschen. Projektet genomfördes under 2004 till 2006 och består av två delar, vilka redovisas i varsin rapport. Delarna har olika inriktning, men innehåller även gemensamma moment. Ett exempel på ett gemensamt moment är de oannonserade utrymningsförsök som genomfördes på Lunds tekniska högskola under vårterminerna 2004 och 2005. Slutsatser från försöken har kunnat användas i båda delarna av projektet. I den första delen, vilken redovisas i följande rapport, utvecklades en modell av det inledande utrymningsförloppet utifrån en existerande modell av ingripandeprocessen. Den andra delen av projektet redovisas i en rapport med titeln Utformning av utrymningsmeddelanden – erfarenheter från en enkätundersökning och oannonserade utrymningsförsök som utgivits av Brandteknik, LTH. I rapporten redovisas en enkätundersökning som genomfördes på IKEA i Malmö sommaren 2004 och de tidigare nämnda oannonserade utrymningsförsöken på Lunds tekniska högskola.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Nilsson Daniel
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
2022
406 s. : ill.
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
2022
406 s. : ill.