Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utrymning via rulltrappor
Författare
Jakobsson Ann-Sophie, Karlsson Viktor
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Rulltrappor används idag frekvent i många olika typer av objekt, som till exempel köp- och trafikcenter. Vanligtvis finns trappor som komplement och det är trapporna som ska fungera som utrymningsvägar. Eftersom rulltrapporna används till vardags kommer de förmodligen även att användas vid utrymning. Målet med denna rapport är att undersöka huruvida rulltrappor är lämpliga vid utrymning eller ej. Ett delmål för att kunna avgöra detta är att ta fram gånghastigheter och personflöden i rulltrappor.