Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering, Wisby Strand
Författare
Ask Gustav, Hed Oscar, Lindberg Johan, Roth Ann-Sofie
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Denna rapport avser att utvärdera brandsäkerheten vid Wisby Strand konferenscenter. Syftet med rapporten är att utvärdera om personsäkerheten är tillfredsställande vid en utrymning och lämna förslag på förbättringar i de fall det anses behövligt.