Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Dalheimers Hus, Göteborg
Författare
Magnusson Jenny, Nilsson Madelein, Noppa Lisa, Olsson My
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2004
Denna rapport är en brandteknisk utvärdering av Dalheimers Hus i Göteborg. En kontroll av personsäkerheten vid utrymning ur byggnaden har gjorts och brister har kartlagts. Arbetet omfattar litteraturstudier, ett besök på objektet, handberäkningar på ventilation samt datorsimuleringar för brandgasspridning och utrymning. Fokus i rapporten ligger på att utreda om personerna som vistas i byggnaden kan ta sig ut innan kritiska förhållanden uppstår vid händelse av brand.