Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk Riskvärdering av Motala Folkets Hus
Författare
Jakobsson Stellan, Rosenkvist Henrik, Thuresson Kenny, Wikström Joel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2005
Denna rapport är en brandteknisk utvärdering av Motala Folkets Hus. Syftet har varit en utvärdering av brandskyddet och utrymningssäkerheten för byggnaden. Fokus ligger på personsäkerhet vid en eventuell brand och inte på egendomsskydd eller miljöpåverkan. Till grunden för rapporten ligger tre brandscenarier som skulle kunna orsaka allvarliga konsekvenser för utrymningssäkerheten. ● Scenario 1 – Brand i teatern ● Scenario 2 – Brand i garderob ● Scenario 3 – Brand i biblioteket Dessa scenarier har strategiskt valts inuti byggnaden och noga analyserats. Brandförloppen har därefter simulerats i datorprogrammen CFAST och Argos för att få reda på tiden när kritiska förhållanden uppstår. Dessa har sedan jämförts med utrymningstider som erhållits med hjälp av simulering i datorprogrammet Simulex.