Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Val av utrymningsväg i tunnel
Författare
Frantzich Håkan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2004
Försök har genomförts med syfte att undersöka hur utrymningsvägar kan utformas på ett sätt som gör dem mer attraktiva än med nuvarande utformning. Idag markeras utrymningsvägar vanligtvis med en utrymningsskylt över dörren. I tunnlar finns det en risk att personer passerar förbi sådana utrymningsvägar eftersom tunnelmynningen utgör ett mer lockande alternativ då det är en känd väg till en säker plats. För att bryta detta beteende kan en förbättrad utformning av utrymningsvägen vara ett alternativ.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Frantzich Håkan